งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดย นายอดุลย์ เงินศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2561 ซึ่งมีสนามแข่งขันจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน, สนามแข่งขันโรงเรียนเมืองหลังสวน, สนามแข่งขันห้องประชุม สพป.ชพ.2, สนามแข่งขันศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหลังสวน, สนามแข่งขันโรงเรียนวัดประสาทนิกร
Cr. ภาคภูมิ มณีบางกา, ณัฐธิ์ ฤทธิรุณ, วนิดา กุลีช่วย

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ