ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2562 (นายภาคภูมิ มณีบางกา)

วันที่ 31 มีนาคม 2563 นายภาคภูมิ มณีบางกา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เข้ารับมอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2562 จาก นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น อันเป็นแบบอย่างที่ดีให้ข้าราชการทั่วไป เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2563 การนี้ มีข้าราชการในส่วนราชการต่าง ๆ ของจังหวัดชุมพรได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 4 คน และข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 9 คน ซึ่งนับเป็นแบบอย่างที่ดีและความภาคภูมิใจของข้าราชการในสังกัด

คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ