ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเปมิกา สังข์แก้ว (ใบตอง) เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านในเหมือง ไปเปิดโลกทัศน์ ณ ประเทศอินโดนีเซีย 

โรงเรียนบ้านในเหมือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเปมิกา สังข์แก้ว (ใบตอง)
เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านในเหมือง ไปเปิดโลกทัศน์ ณ ประเทศอินโดนีเซีย
โดยได้เข้าร่วมค่ายอบรมรักษ์โลก-รักแผ่นดิน
ประจำปีการศึกษา 2567 จัดโดยมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 24-29 เมษายน 2567
มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 107 คน ครู 24 คน จาก 39 โรงเรียน ใน 13 จังหวัด มีนักเรียนได้รับคัดเลือกเพื่อไปเปิดโลกทัศน์ ณ ประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งหมด จำนวน 20 คน คลิกเพื่อชมภาพ
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ