ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ได้รับโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ทั้งนี้ รางวัล OBECQA เป็นรางวัลสำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ : มุมมองในเชิงระบบ แบ่งออกเป็น 7 หมวด ดังนี้ 1) การนำองค์กร 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นนักเรียน 4) การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6) การมุ่งเน้นการดำเนินการ และ 7) ผลลัพธ์

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ