กิจกรรม Open House โรงเรียนบ้านเขาค่าย อำเภอสวี

วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม Open House เปิดบ้านวิชาการตลาดนัดพอเพียง ชมกิจกรรมการแสดงและการจัดแสดงสินค้าของนักเรียน โดยจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และร้านผลิตผลทางการเกษตรวิถีพอเพียง กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นบริเวณลานกิจกรรมโรงเรียนบ้านเขาค่าย อำเภอสวี โดยมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ผลงานนักเรียน ครู และโรงเรียนต่อสาธารณชน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมผลงาน ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์การเรียนรู้เสมือนจริง และดำเนินงานกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ตามหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมความสามารถในการทำกิจกรรมกล้าแสดงออกอย่างถูกต้องสำหรับการดำรงชีวิตในวิถีชุมชนท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนบ้านเขาค่าย เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านเขาค่าย ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ควบคุมและบริหารงานโดย นางประไพ ยมขวัญเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 077621008    คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ