กิจกรรม เคารพธงชาติ โดยการร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ส่งเสริมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และแสดงจุดยืนแห่งการเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2567 นางจิรฉัตร ไชยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนายโยธิน นาอุดม และนายสวาสดิ์ สารินกุฎ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำบุคลากรในสังกัดปฏิบัติกิจกรรม เคารพธงชาติ โดยการร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยนายโยธิน นาอุดม เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญญา และพบปะบุคลากรแจ้งข้อราชการเพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน ก่อนอนุญาตให้แยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ คลิกเพื่อชมภาพ
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ