กิจกรรมในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) 28 กันยายน 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นำโดยนายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ นางสุภิญญา วงษ์นาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตัวแทนข้าราชการในสำนักงาน ร่วมประกอบกิจกรรมในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) 28 กันยายน 2564 โดยการร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ในเวลา 08.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

                   

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ