กิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 3 ธันวาคม 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ดำเนินกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนายวีระชัย ไกยรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดชุมพร (โรงเรียนวัดน้อมถวาย อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดจัดโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2565 ตามโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ ในห้วงเวลาดังกล่าว

           

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ