กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ว PA (PA : Performance Agreement)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ภายใต้การบริหารงานของนางจิรฉัตร ไชยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เสริมสร้างขวัญกำลังใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ ด้วยการดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว PA (PA : Performance Agreement) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งนางจิรฉัตร ชัยสกุล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรข้างต้น ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยนายโยธิน นาอุดม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการด้านบริหารงานบุคคล ตามหลักเกณฑ์ ว PA ให้แก่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวนรวม 135 คน โดยได้รับการอนุเคราะห์ให้ความรู้และนำปฏิบัติจาก ดร.เพ็ญรพี แก้วเชียงใต้ นักวิชาการอิสระ การอบรมดังกล่าวเป็นการสร้างเสริมแรงจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ในการศึกษาพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ มีความมั่นคงในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะส่งผลให้เป็นกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ ก่อนการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ ได้มีการส่งเสริมขวัญกำลังใจของข้าราชการครูและนักเรียนในสังกัด ที่ได้รับเกียรติบัตร ในการแข่งขันสื่อคลิป/หนังสั้น และรางวัลด้านการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนและบุคลากรในสังกัด  คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ