กิจกรรมเคารพธงชาติ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 บุคลากรในสังกัด ร่วมปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต กล่าวนำคำปฏิญญาโดยนางเพ็ญศรี (ศรีรอด) ประเทียบอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งในวันนี้ นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ให้โอวาทในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำหน้าที่ และการปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท ตามแนวทางคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า “จงทำหน้าที่เพื่อตนเองและผู้อื่นให้สำเร็จโดยไม่ประมาท” ซึ่งเป็นข้อคิดในการประพฤติปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ประจำสัปดาห์      คลิกเพื่อชมภาพ
ภาพ / นางสาวนภัสกร แพละออง
ข่าว/ นางพิมพ์ลักษณ์ ยังหัตถี
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ