กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายอดุลย์ เงินศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นำบุคลากรเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระพร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และพบปะ พูดคุยกับบุคลากรในสังกัดทั้งเรื่องประเด็นปัญหาจากการทำงานและแนวทางแก้ไข เป้าหมายในการทำงานและเรื่องที่ต้องเน้นย้ำ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ