กิจกรรมหน้าเสาธง 9 มีนาคม 2563

วันที่ 9 มีนาคม 2563 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยนายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ร่วมกิจกรรมและชี้แจงภารกิจงานราชการเตรียมการรับการประเมินจากคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งกำหนดติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 และรับการตรวจราชการของคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 ในวันที่ 12 มีนาคม 2563          คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ