กิจกรรมหน้าเสาธง 26 ตุลาคม 2563

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมกันประกอบกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดย ดร.เพ็ญศรี ศรีรอด ประเทียบอินทร์ เป็นผู้กล่าวนำ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมได้แยกย้ายไปปฏิบัติงานราชการตามหน้าที่รับผิดชอบ     คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ