กิจกรรมหน้าเสาธง 20 มกราคม 2563

วันที่ 20 มกราคม 2563 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยมีนางเมธินันท์ นิลประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลกล่าวนำคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต จากนั้นนายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 พบปะ พูดคุย ชี้แจงข้อราชการทั่วไปกับบุคลากรในสังกัด                       คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ