กิจกรรมหน้าเสาธง 16 มีนาคม 2563

วันที่ 16 มีนาคม 2563 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยนายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ร่วมกิจกรรมและกล่าวขอบคุณสำหรับความร่วมมือของบุคลากรทุกคนในภารกิจงานราชการต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 และการต้อนรับคณะกรรมการตรวจราชการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563       คลิกเพื่อชมภาพ
รายงานภาพ/นางสาวปาริชาติ พรมเวช
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ