กิจกรรมหน้าเสาธง 16 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และนางสุภิญญา วงษ์นาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกับบุคลากรในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยนายเสรี พรหมฤทธิ์ ได้กล่าวต้อนรับรองผู้อำนวยการทั้ง 2 ท่าน และแสดงความยินดีในโอกาสที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ทำให้บุคลากรมีความพร้อมเพิ่มขึ้นในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน   คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ