กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 24 สิงหาคม 2563

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 บุคลากรในสังกัด ร่วมปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต กล่าวนำคำปฏิญญาโดย ดร.เพ็ญศรี ศรีรอด ประเทียบอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งในวันนี้ นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ให้กำลังใจบุคลากรในสังกัด ในการปฏิบัติภารกิจงานราชการช่วงเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กันยายน 2563)   คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ