กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 17 สิงหาคม 2563

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 บุคลากรในสังกัด ร่วมปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยนางนิตทรา ศรีพรหม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้เป็นผู้นำคำกล่าว เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม ได้อนุญาตให้แยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ     คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ