กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 28 ธันวาคม 2563

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 บุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง ร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต นำคำกล่าวโดยนางนิตทรา ศรีพรหม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งในวันนี้นางสุภิญญา วงษ์นาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ได้พบปะบุคลากรในสังกัด กล่าวทักทายเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า และสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2564 เน้นย้ำให้บุคลากรทุกคนรักษาสุขภาพ ปรารถนาดี และคิดดีๆ ต่อกัน ให้ได้พบเจอคนในสังคมที่ดี ทำงานอย่างมีความสุข พร้อมทั้งอวยพรปีใหม่ให้ทุกคนประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา และให้แยกย้ายไปปฏิบัติงานราชการตามปกติ    คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ