กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 21 ธันวาคม 2563

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 นำบุคลากรในสังกัดร่วมเคารพธงชาติ และสวดมนต์ โดยนางนิตยา ผลเกษรผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้กล่าวนำคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ในวันนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ได้พบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมเคารพธงชาติ ต่อกรณีการแพร่ระบาดของโรคจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกที่ 2 ซึ่งอาจมีความรุนแรงกว่าที่ผ่านมาจึงขอให้บุคลากรในสังกัดระวังรักษาสุขภาพ และปฏิบัติตามมาตรการด้้านสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้จัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังกรณีการติดต่อราชการของบุคคลภายนอก และให้แจ้งสถานศึกษาในสังกัดระวังรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณะสุขกำหนด ก่อนอนุญาตให้แยกย้ายไปปฏิบัติราชการตามปกติ    คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ