กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 7 ธันวาคม 2563

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 นำบุคลากรในสังกัดร่วมเคารพธงชาติ และสวดมนต์ โดยนางเมธินันท์ นิลประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้กล่าวนำคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ในวันนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ได้พบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมเคารพธงชาติ และนัดหมายการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในเวลา 13.30 น. วันเดียวกัน ก่อนจะอนุญาตให้ไปปฏิบัติราชการตามปกติ    คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ