กิจกรรมหน้าเสาธงวันที่ 4 มกราคม 2564

วันที่ 4 มกราคม 2564 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นำบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง ร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กล่าวนำโดยนางเมธินันท์ นิลประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ซึ่งในวันนี้นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา ได้พบปะบุคลากรในสังกัด กล่าวทักทายเนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ. 2564 แจ้งและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการควบคุมเข้มข้น ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ย้ำการประสานแจ้งสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนการให้งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มบุคคล และการปรับลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานตามสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสลับกันปฏิบัติงานแบบ work from home ภายใต้การบริหารจัดการในแต่ละกลุ่มงาน และให้แยกย้ายไปปฏิบัติงานราชการตามปกติ    คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ