กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา วันที่ 8 ธันวาคม 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา โดยในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 นางจิรฉัตร ไชยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนายธีระศักดิ์ พรมลาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี อำเภอสวี ณ วัดถ้ำเขาปีบ อำเภอทุ่งตะโก กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบการพักค้าง มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 83 คน ครู จำนวน 12 คน ภายใต้การดูแลของนายสำเริง นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี และพระอาจารย์ผู้อบรมให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมประสบการณ์ความรู้ด้านหลักธรรมคำสั่งสอนตามหลักพระพุทธศาสนา จูงใจให้นักเรียนสนใจในคำสั่งสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นแนวทางสร้างความสุขในการดำเนินชีวิตในสังคม ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ