กิจกรรมส่งตัว นายนุกูล ชูนุ้ย รอง ผอ.สพป.

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ผู้อำนวยการสถานศึกษา 9 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก ในโอกาสที่นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ช่วยราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เดินทางไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ซึ่งนายนุกูล ชูนุ้ย เป็นชาวจังหวัดนราธิวาส ได้เดินทางมาช่วยราชการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2560 และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ได้ปฏิบัติและขับเคลื่อนงานราชการซึ่งสร้างประโยชน์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มาตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และเป็นที่รักของผู้ใต้บังคับบัญชา   คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ