กิจกรรมประกาศเจนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นำรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายเสรี พรหมฤทธิ์ นายวิชาญ คงรัสมี และนายวีระชัย ไกยรัตน์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ดำเนินกิจกรรมประกาศเจนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2565) ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยได้อ่านสารจากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การนี้ ได้บูรณาการร่วมในส่วนของกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ด้วยการร่วมกันกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ก่อนแยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติ

วีดิทัศน์ : https://youtu.be/piTQuMugWNY

 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ