กิจกรรมด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาสุขภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ด้วยการดำเนินกิจกรรมด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ ร่วมกับวิภาวดีการแพทย์และสุขภาพ ในการจัดบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้สนใจ เข้ารับบริการในวันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรในสังกัดเป็นจำนวนมาก

telecharger internet download manager avec crack
driver agent plus product key
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ