กิจกรรมงานวันครู 2563

วันที่ 16 มกราคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติสดุดีครูในสังกัด ในงานวันครูโดยมีการจัดพิธีในอำเภอละแม อำเภอสวี อำเภอทุ่งตะโก อำเภอพะโต๊ะ และอำเภอหลังสวน เพื่อระลึกถึงพระคุณแห่งบูรพคณาจารย์ เป็นแบบอย่างในการสร้างจิตสำนึกแห่งกตเวทิตาต่อครูผู้มีพระคุณ       คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ