กิจกรรมการประเมินผอ.สพป.ชุมพร เขต 2

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้รับเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี นำโดยประธานคณะกรรมการประเมินฯ นายชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ซึ่งเดินทางมาพร้อมคณะ เพื่อประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของนายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด   คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ