กิจกรรมการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดำเนินกิจกรรมการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 เพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลงานการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 โดยนางจิรฉัตร ชัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้มอบหมาย ว่าที่ ร.ต.หญิง อัจฉรา รัตตะมาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสุธาราม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานกรรมการประเมิน คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ