กิจกรรมกองทุนชาตะสัมพันธ์ สพป.ชุมพร เขต 2

กองทุนชาตะสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นสวัสดิการหนึ่งในสำนักงานเขตฯ ที่มีวัตถุประสงค์ในการร่วมช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัด กรณีบุคคลในครอบครัว เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือตนเอง ถึงแก่กรรม โดยใช้เงินบริจาคสมทบ ของข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัด ซึ่งร่วมบริจาคเพื่อเป็นการทำบุญสร้างประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยการ “ให้” ในโอกาสคล้ายวันเกิด สำหรับเดือนสิงหาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้รับเงินบริจาคสมทบเข้ากองทุนฯ จากนางดวงใจ สุวรรณเนาว์ นักวิชาการพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 โดยในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายเสรี พรหมฤทธิ์ และนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้นำข้าราชการในสังกัด ร่วมแสดงความเสียใจและมอบหรีดเคารพศพ พร้อมเงินสมทบร่วมทำบุญงานศพ คุณพ่อเล็ก แก้ววิจิตร บิดานางทัสดา บุตรวาทิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ อำเภอสวี ซึ่งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 30 หมู่ 1 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 5 – 8 สิงหาคม 2564 และกำหนดฌาปนกิจ ในวันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม 2564 ณ เมรุวัดประเดิม เวลา 13.00 น.

คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ