การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ทั้งสถานศึกษาของรัฐ และเอกชนได้แสดงออกถึงศักยภาพด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรม และทักษะการเรียนรู้ โดยจัดการแข่งขันจำนวน 227 รายการ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคใต้ ระหว่างวันที่ 6 – 8 มกราคม 2563 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช การนี้ นายอดุลย์ เงินศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาล อ.หลังสวน จ.ชุมพร
Cr. นางพิมพ์ลักษณ์ ยังหัตถี และนางสาวณัฐธิ์ ฤทธิรุณ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ