การแข่งขันกีฬา “วอลเลย์บอลขันเงินคัพครั้งที่ 1” ณ สนามกีฬาวอลเลย์บอลโรงยิมเนเซียม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน

พัฒนาเยาวชนด้วยการแข่งขันกีฬา กิจกรรมดีๆ ที่โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2567 นางจิรฉัตร ไชยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 รับเชิญเป็นประธานอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬา “วอลเลย์บอลขันเงินคัพครั้งที่ 1” ในกิจกรรมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย-หญิง อายุไม่เกิน 12 ปี ณ สนามกีฬาวอลเลย์บอลโรงยิมเนเซียม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อำเภอหลังสวน โดยได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดแข่งขันต่อประธานในพิธี นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้ร่วมแข่งขันมีน้ำใจนักกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากพิษภัยของยาเสพติด และการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รวมถึงการส่งเสริมความต้องการของผู้เรียนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล กำหนดการจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 8 – 11 พฤษภาคม 2567 มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 26 ทีม การนี้ นายปราโมทย์ อุทัยรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวน ได้กล่าวชื่นชมการจัดกิจกรรมและให้กำลังใจทีมนักกีฬาและคณะผู้จัดงาน คลิกเพื่อชมภาพ
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ