การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2

วันที่ 26 มีนาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองหลังสวน โดยมีนายอดุลย์ เงินศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด ในการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสวี อำเภอพะโต๊ะ อำเภอทุ่งตะโก อำเภอหลังสวน และอำเภอละแม วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาในสังกัด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีการออกกำลังกาย

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ