การเตรียมสถานที่รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ให้ความร่วมมือกับจังหวัดชุมพร ในการเตรียมสถานที่รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2563 โดยในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้บริหารสถานศึกษาพื้นที่อำเภอสวี และอำเภอละแม ร่วมตรวจการเตรียมสถานที่ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี อำเภอสวี และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ อำเภอละแม และในวันที่ 3 มีนาคม 2563 ได้ร่วมเตรียมความพร้อมของสถานที่จอดเฮลิคอปเตอร์ ณ สนามโรงเรียนประชาเอื้ออารี อำเภอละแม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 การนี้นายนันทภพ เอื้ออารี สจ.ชุมพร เขตอำเภอละแม ในฐานะประธานสภาสถานศึกษาโรงเรียนประชาเอื้ออารี ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการ ดังกล่าว   คลิกเพื่อชมภาพ

รายงานภาพ / นางสาวพิมพ์ษยา ดวงพยัคฆ์

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ