การอบรมเชิงปฏิบัติการ “CPN 2 พาคิด พาทำ แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “CPN 2 พาคิด พาทำ แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยวิทยากรด้านการศึกษามืออาชีพ ดร.ครรชิต มนูญผล อดีตศึกษานิเทศเชี่ยวชาญ เจ้าของรางวัลเหรียญทองด้านวิชาการระดับประเทศ OBEC AWARDS ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายสนิท นิลบุตร มอบหมายนายวิชาญ คงรัสมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ณ ห้องประชุมของสำนักงาน กิจกรรมดังกล่าว เป็นนโยบายเร่งด่วนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลาย รูปแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ในสังกัดจำนวน 119 คน จัดอบรมระหว่างวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2565ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถรับชมวีดีโอ การถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้อีกหนึ่งช่องทาง รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก https://drive.google.com/…/19VgVP4eccIgDpDhbczONzk1RkqO…

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ