การอบรมครูผู้สอนในโครงการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ ด้านหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ Jolly Phonics และ Jolly Grammar

รวมภาพกิจกรรม “การอบรมครูผู้สอนในโครงการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ ด้านหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ Jolly Phonics และ Jolly Grammar” เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) อำเภอสวี ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากสถาบันอิงลิชอะคาเดมิค คอน ซัล แทนซ์ ในการพัฒนาโรงเรียนนำร่อง (โรงเรียนภาครัฐ) ในสังกัดที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลสวี โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม โรงเรียนบ้านในเหมือง โรงเรียนวัดสว่างมนัส โรงเรียนบ้านทับใหม่ และโรงเรียนบ้านพังเหา เพื่อพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนด้านเทคนิควิชาการ เพื่อการสร้างเสริมประสิทธิภาพของนักเรียนในสังกัด ต่อไป

 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ