การสะกดนั้นสำคัญฉไหน

เรื่อง      การสะกดนั้นสำคัญฉไหน

ครูผู้สอน  นางสาวฐาปนี บัวทอง
โรงเรียน   บ้านเขาล้าน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
สังกัด       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

วัตถุประสงค์  นักเรียนสามารถฝึกสะกดคำได้อย่างถูกต้อง

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ