การสอบเพื่อสรรหาพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดำเนินการจัดสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปี 2563 โดยในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ประชุมคณะกรรมการอำนวยการกลาง และคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานการสอบ ภาค ก ในวันอาทิตย์ ที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดประสาทนิกร อำเภอหลังสวน โดยเน้นย้ำคณะกรรมการให้ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส รอบคอบระมัดระวัง เพื่อป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ และดำเนินการคัดกรองบุคคลในการเข้าพื้นที่สนามสอบ ตามเกณฑ์ปฏิบัติด้านสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด และเช้าวันที่ 16 สิงหาคม 2563 นายลักษไชย มลอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร ประธานคณะกรรมการอำนวยการกลาง ได้ประชุมคณะกรรมการกำกับการสอบ ประจำห้องสอบเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการกำกับการสอบ และจับฉลากเลือกห้องสอบสำหรับกำกับดูแล การสอบในครั้งนี้มีผู้สมัครสอบที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและมีสิทธิเข้าสอบ จำนวน 924 ราย โดยในวันทำการสอบมีผู้เข้าสอบจำนวน 552 ราย ขาดสอบจำนวน 372 ราย ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค ก ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ทางเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 cpn2.go.th และจะทำการสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ สถานที่ตามการประกาศรายชื่อ ดังกล่าว   คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ