การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดำเนินงานการบริหารงานบุคคล ด้านการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยในวันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2567 นายโยธิน นาอุดม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งฯ พร้อมคณะกรรมการ ประกอบด้วยนายสำเริง นิลพัฒน์ ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาภูผา นาสัก ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี อำเภอสวี เพื่อก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งฯ ของผู้อำนวยการสถานศึกษาของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาภูผา นาสัก จำนวน 14 โรงเรียน คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ