การประเมินสถานศึกษา โรงเรียนวัดมุจลินทาราม อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เพื่อประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเข้าแข่งขันรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา โรงเรียนวัดมุจลินทาราม อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เพื่อประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเข้าแข่งขันรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก หากผ่านการคัดเลือกจะเข้าแข่งขันในระดับกลุ่มจังหวัดของภาคใต้ ต่อไป

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ