การประชุม video conference รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายอดุลย์ เงินศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมรับฟังการประชุม video conference รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. โดยมีผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร ในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติดทั่วประเทศ ระหว่าง สพฐ. กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านยาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ