การประชุมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายอดุลย์ เงินศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานการประชุมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามข้อสั่งการของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ในการดำเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ