การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ฯ

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายนุกูล ชูนุ้ย เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น และการกำหนดราคากลาง ซึ่งจัดให้มี การประชุม ระหว่างวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบการจัดทำประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 238 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สถานศึกษา และยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้อง ในทิศทางเดียวกัน อันเป็นการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพองค์กร ตลอดจนการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ