การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ระดับสถานศึกษา

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ระดับสถานศึกษา และบรรยายพิเศษ ให้แก่กลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้ได้รับมอบหมาย จำนวน 119 โรงเรียน เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และให้แนวทางการดำเนินงานที่ตรงตามกลยุทธ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

Cr. นางพิมพ์ลักษณ์  ยังหัตถี

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ