การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนระดับประถมศึกษาโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 กำหนดจัดกิจกรรม“การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนระดับประถมศึกษาโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา” ในวันที่ 24-25 กันยายน 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวทางการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

Cr. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ