การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับข้าราชการครูของสถานศึกษาในสังกัดทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอนให้มีกลยุทธในการจัดการเรียนรู้ในทางการปฏิบัติที่เน้นกระบวนการ Active Learning โดยมีนายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงาน เป็นประธานเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 ได้แบ่งกลุ่มการจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และห้องประชุมศูนย์ศิลปวิทยาหลังสวน

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ