การประชุมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ผู้บริหารสถานศึกษา)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานการประชุมพัฒนาคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษาตามบริบทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 1https://www.facebook.com/cpn2.go.th/photos/a.2994102737314599/2994102780647928 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ในวันนี้ เป็นการประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด โดยจะมีการประชุมครูวิชาการ ของสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน ในวันถัดไป       คลิกเพื่อชมภาพ

รายงานภาพ : นางสาวปาริชาติ พรมเวช ข้อมูลข่าว : ดร.เพ็ญศรี ศรีรอด ประเทียบอินทร์

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ