การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดำเนินการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 58 โรงเรียน โดยในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 พร้อมด้วยนายวิชาญ คงรัสมี และนายวีระชัย ไกยรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้เชิญผู้อำนวยการสถานศึกษา ของโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชุมพร ในการอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ On-Site เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในมาตรการและแนวปฏิบัติของสถานศึกษาสำหรับการเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียน โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาได้สอบถามและให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกรณีรับการประเมินจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชุมพร ในครั้งที่ผ่านมา โดยก่อนปิดการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้กับโรงเรียนเพื่อนำไปมอบให้กับครอบครัวนักเรียนที่ติดเชื้อ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และแสดงความห่วงใยต่อนักเรียนในสังกัด จำนวน 19 ชุด ปัจจุบันโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ มีจำนวน 61 โรงเรียน จากจำนวนทั้งหมด 119 โรงเรียน

           

                 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ