การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายอดุลย์ เงินศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยก่อนวาระการประชุม มีการมอบรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัล ดังนี้ 1. รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 2. รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง นางสาวภนิดา นพชำนาญ โรงเรียนบ้านหนองปลา (สวี) 3. รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ได้แก่ นายสมชาย สุขกรม ครู โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 4. รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ได้แก่ นางกฤตนันท์ สิริกรวิวรรธน์ ครู โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 5. รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน ได้แก่ นายจิตตินันท์ แก้วผอม ครู โรงเรียนวัดประสาทนิกร

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ