การประชุมทบทวนโครงการโรงเรียนสุจริตและการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายนุกูล  ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานการประชุมทบทวนโครงการโรงเรียนสุจริตและการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ